Ngày 13/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công văn về việc chấp thuận nguyên tắc sáp nhập Southern Bank vào Sacombank. Ngày 13/8/201... https://lh3.googleusercontent.com/-fF3FdLRs36M/Vc04vGfPZLI/AAAAAAAAgTo/_tM43bZ0yZc/s72-c/1369059076715-1422529891881.jpg

NHNN chấp thuận nguyên tắc sáp nhập Southern Bank vào Sacombank

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Ngày 13/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công văn về việc chấp thuận nguyên tắc sáp nhập Southern Bank vào Sacombank.


Ngày 13/8/2015, NHNN đã có công văn số 6066 chấp thuận nguyên tắc việc sáp nhập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (PNB - Southern Bank) vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trên cơ sở tự nguyện của 2 ngân hàng, theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 về sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng.

Việc sáp nhập của 2 ngân hàng trên phù hợp với định hướng cơ cấu lại các tổ chức tín dụng nêu tại đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015" ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ trong việc khuyến khích sáp nhập, hợp nhất, mua lại giữa các tổ chức tín dụng theo nguyên tắc tự nguyện, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và các quyền, nghĩa vụ kinh tế của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật; đồng thời là bước đi nhằm hiện thực hóa đề án tái cơ cấu hai ngân hàng này đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Ông Trầm Bê - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank - tự nguyện cam kết ủy quyền không hủy ngang, vô thời hạn cho NHNN hoặc tổ chức, cá nhân do NHNN chỉ định thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ Ngân hàng PNB, điều lệ Ngân hàng Sacombank, sau khi nhận sáp nhập PNB đối với toàn bộ số cổ phần tại Sacombank, PNB và ngân hàng sau sáp nhập thuộc quyền sở hữu của ông Trầm Bê và các bên có liên quan.

Như vậy, ông Trầm Bê sẽ không tham gia quản trị, điều hành ngân hàng sau sáp nhập. Đồng thời, NHNN sẽ thực hiện quyền cổ đông đối với toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của ông Trầm Bê và những người có liên quan và sẽ cử người tham gia quản trị, điều hành ngân hàng sau sáp nhập; đảm bảo ngân hàng này hoạt động an toàn và thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu của hai ngân hàng.

Ông Trầm Bê cũng cam kết trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của ngân hàng sau sáp nhập, nếu giá trị tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ nợ của ông Trầm Bê và những người có liên quan không đủ sẽ bổ sung thêm các tài sản khác thuộc sở hữu của ông Trầm Bê.

Trong suốt quá trình xây dựng và triển khai thực hiện đề án, NHNN luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Theo vtv.vn

Ghé Sushop để mua ủng hộ các sản phẩm của Blogsudo
5 Tin Nóng: NHNN chấp thuận nguyên tắc sáp nhập Southern Bank vào Sacombank Ngày 13/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công văn về việc chấp thuận nguyên tắc sáp nhập Southern Bank vào Sacombank. Ngày 13/8/201...

Bài mới nhất: