Ngày 30/3, trong khuôn khổ hoạt động của IPU-132, UB Thường trực IPU về dân chủ và nhân quyền tiếp tục thảo luận về dự thảo Nghị quyết “Luật pháp quốc tế trong vấn đề chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và quyền con người”…

Quyen con nguoi la yeu to can ban cua cuoc song hien dai
Đại hội đồng IPU 132 thảo luận về dự thảo nghị quyết luật pháp quốc tế trong vấn đề chủ quyền quốc gia (ảnh: Lao động).

Dự thảo Nghị quyết Luật pháp quốc tế trong vấn đề chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và quyền con người” đã được soạn thảo từ Đại hội đồng IPU-131.

Tuy nhiên, qua thảo luận, còn có nhiều ý kiến khác nhau nên chưa thông qua được tại IPU-131. Dự thảo Nghị quyết lần này được sửa đổi, bổ sung những điểm quan trọng trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các quốc gia tại Đại hội đồng IPU-131. Tại Đại hội đồng kỳ trước, do còn nhiều ý kiến khác nhau, Nghị quyết này chưa được thông qua.

Dự thảo Nghị quyết tại Đại hội đồng lần này được xây dựng dựa trên những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc, Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền, Tuyên bố Vienna cùng những văn kiện, chương trình hành động có liên quan… với mục đích thúc đẩy những nguyên tắc pháp luật giữa các quốc gia. Dự thảo đề cập 3 nội dung quan trọng trong đời sống quốc tế hiện nay là: Luật pháp quốc tế, Chủ quyền quốc gia và Quyền con người.

Dự thảo Nghị quyết tái khẳng định, bình đẳng chủ quyền của các quốc gia là cơ sở cho hợp tác quốc tế và là nhân tố quan trọng của sự ổn định, nhấn mạnh trách nhiệm của tất cả các Quốc gia, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc trong việc tôn trọng quyền con người và các quyền tự do cơ bản cho mọi người, không phân biệt dưới bất kỳ hình thức nào về chủng tộc, sắc tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính trị hay các quan điểm khác, nguồn gốc quốc gia hay xã hội.

Quyền con người được khẳng định trong dự thảo Nghị quyết với nhấn mạnh, quyền con người phải là yếu tố căn bản của cuộc sống ngày nay. Luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia phải luôn luôn lấy quyền con người làm trung tâm. Trong đó nhấn mạnh quyền phụ nữ, quyền những người tị nạn và quyền trẻ em. Đó là những vấn đề cơ bản các nước quan tâm khi xử lý những vấn đề toàn cầu có liên quan tới con người.

Dự thảo Nghị quyết cũng kêu gọi các Quốc gia kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của bất kỳ Quốc gia nào, và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, dựa trên cơ sở tôn trọng an ninh và hòa bình quốc tế, công lý, nhân quyền và các quyền tự do cơ bản khác và phù hợp với mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Sau phiên thảo luận, với 38 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 10 phiếu trắng, Ủy ban Thường trực về Dân chủ và Nhân quyền IPU-132 đã thông qua.

P.Thảo

Theo dantri.com.vn