Với những vật liệu quen thuộc hằng ngày, một người nông dân thuộc vùng quê nghèo ở Hà Tĩnh đã chế tạo thành công chiếc lò đốt rác di động, làm giảm chi phí sản xuất và giải quyết “vấn nạn” về môi trường.

Lão nông Lê Tử Khương bên lò đốt rác di động

Đường làng ngõ xóm sạch đẹp hơn nhờ mô hình lò đốt rác này

Đường làng ngõ xóm sạch đẹp hơn nhờ mô hình lò đốt rác này

Người dân ở vùng quê này rất phấn khởi khi có được lò đốt rác

Người dân ở vùng quê này rất phấn khởi khi có được lò đốt rác

Thời gian tới mô hình lò đốt rác di động sẽ được nhân rộng

Thời gian tới mô hình lò đốt rác di động sẽ được nhân rộng

Anh Tấn - Văn Dũng