Số lượng đàn ông độc thân ở Trung Quốc có thể vượt tổng số dân của Australia trong vòng 5 năm tới.


Theo Cơ quan thống kê tỉnh Phúc Kiến, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở Trung Quốc vào năm 2020 được dự báo sẽ là 118,9 bé trai/100 bé gái. Kết quả, Trung Quốc sẽ có thêm 9,5 triệu đàn ông từ 20 đến 29 tuổi, 12,6 triệu bé trai dưới 9 tuổi và hàng triệu nam giới ở những độ tuổi khác. Trong khi đó, dân số của Australia chỉ là 24 triệu người.

Dan ong doc than TQ vuot so dan Australia vao nam 2020  1
Các chuyên gia cho rằng tỷ lệ mất cân bằng giới tính ở mức cao tại Trung Quốc là do chính sách một con của nước này.

Ông Yao Meixiong, phó giám đốc Cơ quan thống kê tỉnh Phúc Kiến, cho biết ít nhất 10% đàn ông trẻ ở Trung Quốc sẽ không thể kiếm được vợ sau năm 2020.

Tỷ lệ mất cân bằng giới tính càng cao, thì đàn ông càng khó lấy vợ. Điều này có thể dân tới một nhóm xã hội mới bao gồm những người đàn ông độc thân sẽ được hình thành. Phần lớn các thành viên trong nhóm này sẽ là những người nghèo và có thể phải sống độc thân suốt đời.

Các chuyên gia cho rằng tỷ lệ mất cân bằng giới tính ở mức cao tại Trung Quốc là do chính sách một con của nước này. Nhiều cặp vợ chống đã sử dụng biện pháp lựa chọn giới tính khi sinh con do tư tưởng “trọng nam khinh nữ” tại Trung Quốc.

Những tỉnh có tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao nhất ở Trung Quốc là An Huy, Hải Nam và Phúc Kiến.

Theo Huy Phong (Theo SCMP) (danviet.vn)