DongA Bank
Giao dịch tại DongA Bank (Nguồn: Internet)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ miễn nhiệm, đình chỉ nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt của DongA Bank do vi phạm pháp luật gây thất thoát tài sản của Nhà nước và nhân dân. Thay vào đó, NHNN sẽ lựa chọn và cử những cán bộ có năng lực quản trị, trình độ chuyên môn của BIDV qua đảm nhiệm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt.


Ngày 14.8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có thông cáo về Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 1.3.2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, NHNN đã tiến hành thanh tra toàn diện Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank). Kết quả thanh tra cho thấy trong giai đoạn 2012 trở về trước, DongA Bank đã có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của nhà băng này.

NHNN đã công bố kết luận thanh tra DongA Bank theo quy định của pháp luật và quyết định kiểm soát đặc biệt đối với ngân hàng này. Theo đó, NHNN sẽ miễn nhiệm, đình chỉ nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt của DongA Bank và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân tại DongA Bank vi phạm pháp luật gây thất thoát tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Thay vào đó, NHNN sẽ lựa chọn và cử những cán bộ có năng lực quản trị, trình độ chuyên môn của Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) đảm nhiệm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt để thực hiện quản trị, điều hành, kiểm soát đối với nhà băng này.

Ngoài ra, NHNN sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động của DongA Bank được an toàn và bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người gửi tiền, các quyền, nghĩa vụ kinh tế của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật. Đồng thời, NHNN sẽ cơ cấu lại toàn diện DongA Bank để đưa ngân hàng này hoạt động an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững.

Phan Diệu

theo Motthegioi.vn