Việt Nam và Trung Quốc tiến hành vòng đàm phán mới về việc đi lại ở cửa sông Bắc Luân và khai thác, bảo vệ thác Bản Giốc, đồng thời nhất trí tăng tần suất đối thoại để sớm ký kết các hiệp định.

bando17537142138259768111420591338
Biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh:  Bộ Ngoại giao Việt Nam

Từ ngày 22 -25/4, tại Hà Nội, Việt Nam đã diễn ra đàm phán vòng V về Hiệp định Tàu thuyền đi lại tại khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân và đàm phán vòng III về Hiệp định Hợp tác khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch thác Bản Giốc giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Trưởng đoàn phía Việt Nam là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao. Trưởng đoàn phía Trung Quốc là Vụ trưởng Vụ các vấn đề biên giới và biển đảo - Bộ Ngoại giao.

Hai bên đã thống nhất nhiều nội dung trong dự thảo hai Hiệp định nêu trên. Hai bên nhất trí sẽ tăng tần suất đàm phán để sớm thống nhất những phần còn có quan điểm khác nhau, để có thể sớm ký kết các Hiệp định này. Kết thúc vòng họp, hai bên ký Biên bản kết quả đàm phán.

Tại biên giới Việt - Trung, khu vực cửa sông Bắc Luân kéo dài từ thượng lưu bãi Tục Lãm đến điểm đầu của đường phân định Vịnh Bắc Bộ, có độ dài khoảng 14 km. Vào ngày đàm phán cuối cùng giữa Việt Nam và Trung Quốc cuối 2008, hai bên thống nhất giải quyết khu vực cửa sông Bắc Luân bằng giải pháp chính trị: Đường biên giới đi lên bãi Tục Lãm, 3/4 bãi Tục Lãm thuộc Việt Nam, 1/4 bãi Tục Lãm thuộc Trung Quốc sau đó đi tiếp lên hòn Dậu Gót (1/3 hòn Dậu Gót thuộc Việt Nam 2/3 hòn Dậu Gót thuộc Trung Quốc) rồi đi đến điểm đầu của đường phân định Vịnh Bắc Bộ.

Phương Vũ

Theo vnexpress.net
Từ khóa tìm kiếm: viet nam va trung quoc,